Μηχανογραφικού Δελτίου υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις ποσοστό 5%

Υποβολή ηλεκτρονικού Μηχανογραφικού Δελτίου για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σε ποσοστό 5% επιπλέον των θέσεων εισακτέων, έτους 2023

Καντε κλικ εδώ για να κατεβάσετε την εγκύκλιο ΣΔΦ (έγινε διόρθωση στον σύνδεσμο)