ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΡΑΝΤΙΝΑΣ ΤΩΝ ΣΤΕΝΩΝ ΕΠΑΦΩΝ

Παρακαλούμε δείτε με προσοχή στο συνημμένο ΦΕΚ το άρθρο 2 παρ. 5, σύμφωνα με το οποίο μειώνεται το απαραίτητο διάστημα καραντίνας των στενών επαφών από 14 σε 10 ημέρες, φτάνει την 10η ημέρα η στενή επαφή να προβεί σε αρνητικό εργαστηριακό έλεγχο, οπότε

επιστρέφει στη σχολική μονάδα την επομένη (11η) ημέρα από την επαφή με τον θετικό.

 

«Οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού

Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό

προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας

και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν

στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να

επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση δέκα (10)

ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα κορωνοϊού

COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί, υπό την

προϋπόθεση διενέργειας εντός είκοσι τεσσάρων (24)

ωρών πριν από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής,

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα.

Ειδικότερα: α) η ημέρα της τελευταίας επαφής με το

κρούσμα θεωρείται ημέρα μηδέν (0), β) ο αυτοδιαγνωστικός

έλεγχος θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τη δέκατη

(10η) ημέρα, γ) για την επιστροφή στη σχολική μονάδα

την ενδέκατη (11η) ημέρα θα πρέπει το αποτέλεσμα του

αυτοδιαγνωστικού ελέγχου που πραγματοποιήθηκε την

δέκατη (10η) ημέρα, να είναι αρνητικό.»

Download (PDF, 208KB)