Κωδικοί Μηχανογραφικών – Συμπλήρωση Μηχανογραφικού

  • 8 μαθητές και μαθήτριες δεν έχουν προσέλθει ακόμη στο Λύκειο για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας προκειμένου να συμπληρώσουν και να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους!
  • 75 μαθητές και μαθήτριες έχουν ήδη οριστικοποιήσει το μηχανογραφικό τους!
  • 37 μαθητές και μαθήτριες έχουν δημιουργήσει το μηχανογραφικό τους αλλά δεν το έχουν οριστικοποιήσει.
  • 46 μαθητές και μαθήτριες δημιούργησαν κωδικό αλλά δεν έχουν μπει στην διαδικασία να δημιουργήσουν έστω πρόχειρο μηχανογραφικό!

Υπενθυμίζεται ότι η  16η Ιουλίου,  είναι η καταληκτική ημερομηνία δημιουργία κωδικών, υποβολής και οριστικοποίησης του μηχανογραφικού!