Κατακύρωση εκδρομής 2016 στο Ρέθυμνο

Αξιολόγηση προσφορών για τη μετακίνηση με λεωφορείο στο Ρέθυμνο την 1η Απριλίου 2016, στο πλαίσιο του προγράμματος του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο) «Φοιτητής για μια ημέρα».
Η Επιτροπή αφού έλαβε υπ’ όψιν της τις δύο (2) συνολικά προσφορές που κατατέθηκαν – μετά από πρόσκληση που έκανε ο Διευθυντής του Σχολείου και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο – από τα ταξιδιωτικά πρακτορεία C.TR.S. και Karma Travel κατέληξε ομόφωνα στην επιλογή της προσφοράς του Τουριστικού Γραφείου C.TR.S., επειδή πληροί τις προϋποθέσεις με βάση την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και είναι η οικονομικότερη.