Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού για Δημόσιο και Τεχνολογικό Πανεπιστήμια Κύπρου, 10-31 Ιουλίου 2018

Έγγραφο με οδηγίες για την επικείμενη ηλεκτρονική υποβολή μηχανογραφικού δελτίου για το Δήμοσιο και Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επίσης βάσεις των προηγούμενων ετών.

Download (PDF, 1010KB)

Download (PDF, 388KB)