Η μεταμορφωση μιας σκουπιδαποθηκης!

Ένα από τα πολλά -πέρα καθηκόντων και ωραρίου- έργα της υπέροχης καθαρίστριάς μας, κ. Ανδριώτη Αθηνά!

Ατένα μας σε ευχαριστούμε πολύ!