Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

Για την ενημέρωση σας:
doc20220114114222

ΕΞΕ – 169078 – 2021 – Γνωστοποίηση Δημοσίευσης Υπουργικών Αποφάσεων στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης

ΦΕΚ Β 6036_21_ΤΡ ΩΠ Γ ΗΜΕΡ ΓΕΛ