ΦΕΚ 4187 – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ COVID

Για την ενημέρωση σας ανατρέξτε στο σχετικό ΦΕΚ:
document-64