Ευχαριστίες για τη δωρεά βιβλίου Πληροφορικής

Ευχαριστούμε τον συνάδελφο κ. Νικόλαο Καρύδη, εκπαιδευτικό Πληροφορικής για την ευγενική δωρεά ενός αντιγράφου του βιβλίου του με τίτλο ‘Πληροφορική Διαγωνίσματα Προσωμοίωσης, Γ’ Γενικού Λυκείου’.

Download (PDF, 2.19MB)