Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 81424/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).».

Download (PDF, 136KB)

Download (PDF, 110KB)