ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ–ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

Αγαπητοί Γονείς και κηδεμόνες,
Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Καθηγητών του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου, στο πλαίσιο της επιθυμητής εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου, κρίνουμε απαραίτητη τη σωστή συνεργασία μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Για τον λόγο αυτό, επιθυμούμε να θέσουμε υπόψη σας τα παρακάτω:
• Το σύνολο των απουσιών που μπορεί να έχει μία μαθήτρια / ένας μαθητής κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους είναι 114, από τις οποίες οι 64 τουλάχιστον πρέπει να είναι δικαιολογημένες (ασθένεια ή οικογενειακοί λόγοι). Μαθήτρια/μαθητής που θα υπερβεί τις 50 αδικαιολόγητες απουσίες μέσα στο σχολικό έτος απορρίπτεται.
• Κατ΄εξαίρεση, ο Σύλλογος των διδασκόντων του Σχολείου, με ειδική πράξη του, χαρακτηρίζει ως επαρκή τη φοίτηση της μαθήτριας/του μαθητή που σημείωσε από 115-164 απουσίες, υπό την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες πάνω από 50 είναι δικαιολογημένες και οφείλονται είτε σε ασθένεια είτε σε σοβαρούς οικογενειακούς λόγους και η επίδοσή του χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ικανοποιητική [ο γενικός μέσος όρος της προφορικής βαθμολογίας, όπως προκύπτει από το άθροισμα των δύο τετραμηνιαίων βαθμών στο λύκειο, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκόμενων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον 15 πλήρες και η διαγωγή του κοσμιωτάτη]
• Σε περίπτωση απουσίας της μαθήτριας/του μαθητή, ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένος να προσέλθει στο σχολείο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την επιστροφή του παιδιού του στα μαθήματα και να δικαιολογήσει με αίτησή του τις απουσίες του μαθητή. Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει απουσίες συνολικά μέχρι δέκα (10) ημερών για όλο τον χρόνο και μέχρι δύο (2) ημερών κάθε φορά. Σε περίπτωση που ο μαθητής είναι ενήλικος, δικαιολογεί ο ίδιος τις παραπάνω απουσίες.
• Αν η μαθήτρια/ο μαθητής είναι άρρωστη/ος και απουσιάσει τρεις (3) ή περισσότερες συνεχόμενες ημέρες, η/ο κηδεμόνας είναι υποχρεωμένη/ος, για να δικαιολογήσει τις απουσίες της μαθήτριας/του μαθητή , να προσκομίσει και ιατρική γνωμάτευση, που να βεβαιώνει την ασθένεια.
• Για την απρόσκοπτη διεκπεραίωση της διαδικασίας δικαιολόγησης των απουσιών της μαθήτριας/ του μαθητή, κρίνεται απαραίτητο ο γονέας /κηδεμόνας της /του, προσερχόμενος στο σχολείο, να γνωρίζει το τμήμα στο οποίο φοιτά η εν λόγω μαθήτρια / μαθητής καθώς και την ακριβή /είς ημερομηνία /ες απουσίας του παιδιού του.
• Η/ Ο Υπεύθυνη/ος Καθηγήτρια /τής του τμήματος, που παρακολουθεί τη φοίτηση των μαθητριών/ών, ενημερώνει με όποιον τρόπο θεωρεί καλύτερο την/τον κηδεμόνα της μαθήτριας/του μαθητή , όταν αυτή/ός συμπληρώσει συνολικά 24 απουσίες (δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες) ή όταν η μαθήτρια/ο μαθητής επανειλημμένα καθυστερεί να προσέλθει στο σχολείο ή κάνει συχνές κι αδικαιολόγητες απουσίες. [Άρθρο 29 /Π.Δ 46 – 22/04/2016]
• Οι Υπεύθυνες/οι Καθηγήτριες/τές των τμημάτων θα εξηγούν κάθε απορία των μαθητριών/ μαθητών και των γονέων / κηδεμόνων σε θέματα φοίτησης.

ΤΜΗΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ/ΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Α1 Τυμπακιανάκης Αιμίλιος Οικονομολόγος
Α2 Βασιλάκης Στυλιανός Μαθηματικός
Α3 Βασιλάκης Νικόλαος Μαθηματικός
Α4 Σαμωνάκη Ειρήνη Φιλόλογος
Α5 Φανουράκης Δημήτριος Φυσικός
Α6 Κοκολάκη Σοφία Χημικός
Β1 Ανδρουλιδάκης Εμμανουήλ Φιλόλογος
Β2 Μόσχουρη Βασιλική Φιλόλογος
Β3 Κοκολάκη Μαριάνθη Φιλόλογος
Β4 Παγωμένου Ελένη Φιλόλογος
Β5 Χατζογιαννάκη Μαρία Φυσικός
Β6 Χουδετσανάκης Νικόλαος Θεολόγος
Γ1 Σταματάκη Ειρήνη Αγγλικών
Γ2 Δασκαλάκη Αικατερίνη Βιολόγος
Γ3 Κούκου Σοφία Φιλόλογος
Γ4 Σπυριδάκη Στυλιανή Μαθηματικός
Γ5 Βλαζάκη Παρασκευή Αγγλικών
Γ6 Κουκούλη Παναγιώτα Φιλόλογος

Οι γονείς και οι κηδεμόνες των μαθητριών/ μαθητών μπορούν να ενημερώνονται από το σύνολο των διδασκόντων για την πρόοδο τους μία μέρα κάθε μήνα [μέρες υποδοχής γονέων], όπως φαίνεται από τον ακόλουθο πίνακα:

ΜΗΝΑΣ ΗΜΕΡΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
Οκτώβριος Τρίτη 25-10-2016
Νοέμβριος Τετάρτη 23-11-2016
Δεκέμβριος Δευτέρα 19-12-2016
Ιανουάριος Πέμπτη 19-01-2017
Φεβρουάριος ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΓΧΩΝ
Μάρτιος Παρασκευή 10-03-2017
Απρίλιος Τετάρτη 05-04-2017

• Αν οι γονείς / κηδεμόνες αδυνατούν να προσέλθουν στο σχολείο στις παραπάνω μέρες, υπάρχει η δυνατότητα να συναντήσουν την καθηγήτρια/τον καθηγητή που επιθυμούν σε άλλη μέρα και ώρα κατόπιν συνεννόησης.

• Σε κάθε άλλη περίπτωση καλό είναι οι γονείς/κηδεμόνες να προσέρχονται στο σχολείο αποκλειστικά κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΑ
1o : 09:00-09:05
2o : 09:50-10:00
3o : 10:45-10:55
4o : 11:40-11:50
5o : 12:35-12:40
6o : 13:25-13:30

• Παρακαλούμε τους γονείς/κηδεμόνες να μεριμνούν για την έγκαιρη προσέλευση των μαθητριών/ών στο σχολείο.

• Σας υπενθυμίζουμε-στο σημείο αυτό- ότι προκειμένου να μη διαταράσσεται η ομαλή διεξαγωγή του μαθήματος, μαθήτριες /τές που θα καθυστερούν αδικαιολόγητα την πρώτη ώρα-πέρα από τις 8:20 με 8.25- θα παραμένουν στην αυλή ως τις 8.50 και δεν θα έχουν δικαίωμα να προσέρχονται στην αίθουσα κατά την πρώτη ώρα.

Τέλος, θεωρούμε σημαντικό να ενημερώνουν οι γονείς προσωπικά τη Διεύθυνση του Σχολείου ή όποιον συνάδελφο κρίνουν εκείνοι για τυχόν προβλήματα των παιδιών τους, ώστε να τα αντιμετωπίζουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Γραμματεία-Υποδιευθυντές 2810-230207
Διευθυντής 2810-234045
FAX 2810-230207
email mail@5lyk-irakl.ira.sch.gr

Παρακαλούμε να υπογράψετε και να επιστρέψετε άμεσα στο σχολείο τις υπεύθυνες δηλώσεις που επισυνάπτονται.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Έντυπο Γονικής Συναίνεσης