Ενημερωτική ομιλία από τη Διευθύντρια του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του ΠA.Γ.Ν.Η

Tην Παρασκευή 26 Ιανουαρίου 2018 κατά τις δύο τελευταίες διδακτικές ώρες πραγματοποιήθηκε ενημερωτική ομιλία από τη Διευθύντρια του Ιατρείου Διακοπής Καπνίσματος του ΠA.Γ.Ν.Η., Δρ. Μητρούσκα Ιωάννα.

Σκοπός της ομιλίας ήταν η ενημέρωση των μαθητών και των μαθητριών της Α΄ και Β΄ τάξης για τις επιβλαβείς συνέπειες του καπνίσματος στην εφηβεία.