Ενημέρωση του Συνήγορου του Πολίτη για τα ενεργειακά ποτά

Παρακαλούμε οι μαθητές/τριες και οι γονείς/κηδεμόνες αυτών να διαβάσουν το επισυναπτόμενο αρχείο με ιδιαίτερη προσοχή:

Ενημέρωση_signed