ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Α ΓΕΛ

Σε συνέχεια του με αριθμ. Φ.ΣΥΕΠ/2568 εγγράφου μας με ημερομηνία 1/3/2022, σας ενημερώνουμε ότι την Τρίτη 29/3/2022 και ώρα 13.00-14.00 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή ενημέρωση για τους μαθητές και τις μαθήτριες της Α’ τάξης ΓΕ.Λ. σε θέματα Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

Ειδικότερα, η ενημέρωση έχει θέμα : Ομάδες Προσανατολισμού, Επιστημονικά πεδία και σύνδεση με σπουδές και επαγγέλματα. Όσα σχολεία επιθυμούν να συμμετάσχουν και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, παρακαλούνται να συνδεθούν την προαναφερθείσα ημέρα και ώρα στο λογαριασμό webex της Υπεύθυνης Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου κας Κων/νας Μπατάλα (https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/j.php?MTID=mf9c48578cd97fcb0b18d700f4bbe5106)

Αντιστοίχως, διοργανώνεται και απογευματινή ενημέρωση (με το ίδιο θέμα), με ευθύνη μαθητών και γονέων, μέσω ατομικών λογαριασμών webex για όσα σχολεία δεν διαθέτουν κατάλληλο εξοπλισμό ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην πρωινή ενημέρωση. Την απογευματινή παρουσίαση η οποία θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 30/3/2022 και ώρα 18.30, μπορούν να παρακολουθήσουν και ενδιαφερόμενοι/ες μαθητές/τριες της Β’ τάξης.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες καθώς και όσοι γονείς το επιθυμούν, θα συνδεθούν στο λογαριασμό webex της κας Μπατάλα (https://minedu-secondary.webex.com/minedu-secondary/j.php?MTID=mb84cab4fa1cfe1421f5676b3570312e5)