Ενημερωση για την εφαρμογη του Μηχανογραφικου

Μην προσέρχεστε ακόμη στο Σχολείο διότι δεν γνωρίζουμε πότε θα ενεργοποιηθεί η εφαρμογή για το μηχανογραφικό: