Ελεύθερο στο διαδίκτυο βιβλίο για τις Σχολές

Ελεύθερο στο διαδίκτυο βιβλίο για τις Σχολές, σε όλα τα ΓΕ.Λ., που ενδεχομένως να φανεί χρήσιμο στους μαθητές και στις μαθήτριες κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού τους δελτίου.

Download (PDF, 7.13MB)