Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας

Σας κοινοποιούμε την Έκθεση Εξωτερικής Αξιολόγησης του Έργου της Σχολικής Μονάδας για το Σχολικό Έτος 2021-2022, για ανάγνωση από κάθε ενδιαφερόμενο/η:
year-2021-school-1751041-form-2-synopsis