Έκδοση Αποτελεσμάτων 2015-16

Τα αποτελέσματα της Α’, Β’, & Γ’ τάξης θα ανακοινωθούν την Παρασκευή 24/6/2016 και ώρα 13:00 μ.μ.

Οι έλεγχοι θα επιδίδονται στους μαθητές από Δευτέρα 27/6/2016 από 10:00 π.μ. μέχρι 12:00 μ.μ.

Οι μαθητές της Γ’ τάξης θα ενημερωθούν προσεχώς για τον χρόνο παραλαβής των απολυτηρίων και των βεβαιώσεων πρόσβασης.