Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΝΕΟ σύστημα

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 9398/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΝΕΟ σύστημα».

Download (PDF, 600KB)