Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Για την ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων και των μαθητών/τριών της Γ’ Λυκείου:
doc20211109125609

ΕΞΕ – 141496 – 2021 – Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων 2022