ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΦΑΑ

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 63175/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕΦΑΑ».

Download (PDF, 87KB)

Download (PDF, 372KB)