ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΥΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Σας διαβιβάζουμε την με αριθμ.Φ.251/138819/Α5/24-8-2018 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3807 Β΄), που αφορά στον νέο τρόπο εξέτασης του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών) στις πανελλαδικές εξετάσεις, προκειμένου να ενημερωθούν όλοι οι υποψήφιοι και σας εφιστούμε την προσοχή στο γεγονός ότι η απόφαση αυτή θα ισχύσει από τις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2019.

Download (PDF, 180KB)