ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 2019_2020

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 56089/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 2019_20».

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Download (PDF, 129KB)