Διαδραστική Διαδικτυακή Ενημέρωση από το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΛΜΕΠΑ σε Υποψηφίους Πανελληνίων Εξετάσεων 2021

Σας προωθούμε πρόσκληση του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου για την εκδήλωση  συμβουλευτικής ενημέρωσης που θα διοργανώσει την Πέμπτη 22/4 και Παρασκευή 23/4 και η οποία θα αφορά:

(10 Υποτροφίες στο Τμήμα ΔΕΤ)

  • Ανάπτυξη εφαρμοσμένου εκπαιδευτικού θέματος