Δελτίο Τύπου για τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης υποψηφίων πανελλαδικών εξετάσεων

Παρακαλούμε να ενημερωθείτε από το συνημμένο για τη λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων και των οικογενειών τους και να αναρτήσετε το σχετικό Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα σας.
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-Γραμμή Υποστήριξης