Χωροταξική κατανομή για την εγγραφή των αποφοίτων των Γυμνασίων της ΔΔΕ Ηρακλείου στα ΓΕΛ της ΔΔΕ Ηρακλείου

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή και κηδεμόνες:

Download (PDF, 233KB)