Αρχείο κατηγορίας Νέα-Ανακοινώσεις

Απαγόρευση καπνίσματος – εφαρμογή της Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας

Στόχος της παρούσας είναι η ενημέρωση των εμπλεκομένων στην εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για το κάπνισμα και τις επιμέρους πτυχές της, προκειμένου να τηρηθούν οι στόχοι της. Στο πλαίσιο αυτό, επισημαίνουμε και εφιστούμε την προσοχή για την ορθή και αυστηρή τήρηση των κατωτέρω:

Α. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ

Επιπρόσθετα, δυνάμει της υπ. αρ. Υ1/Γ.Π./οικ.76017 (ΦΕΚ 1001/τ.Β`/2002) Απόφασης του Υπουργού Υγείας, ειδικότερα απαγορεύεται το κάπνισμα:

γ. Σε όλους τους χώρους που παρέχεται εκπαίδευση όπως: 1) Σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), 2) Σχολεία Δευτεροβάθμιας και Μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δημόσια ή Ιδιωτικά), 3) Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και γενικά Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευση, 4) Φροντιστήρια.

Υπεύθυνοι για την εφαρμογή των εν λόγω διατάξεων είναι για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και τις Ιδιωτικές Κλινικές, οι Διοικητές και οι Διοικητικοί Διευθυντές. Για τους άλλους χώρους, οι άμεσοι προϊστάμενοι των υπηρεσιών των χώρων στέγασης αυτών. Για τους λοιπούς χώρους των ιδιωτικών επιχειρήσεων, οι υπεύθυνοι εκμετάλλευσης αυτών.

Διαβάστε περισσότερα στο ΦΕΚ:

Download (PDF, 168KB)

 

Το Μάρτιο οι αιτήσεις -δηλώσεις για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις

Τροποποίηση της αριθμ. Φ253/193309/Α5/27-11-2015 υπουργικής απόφασης «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν. 4186/2013(ΦΕΚ 193 Α΄/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015.) Y.A. με Αριθμ. Φ.253/16678/Α5 /2108 Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε τη με αριθμ. Φ.253/193309/Α5/27-11-2015 υπουργική απόφαση «Πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση υποψηφίων με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Γενικού Λυκείου του ν.4186/2013 (ΦΕΚ 193 Α’/2013), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.» (ΦΕΚ 2647 Β΄/9-12-2015), ως ακολούθως:

Άρθρο ΜΟΝΟ 1. Μετά το στοιχείο δ) του άρθρου 1, προστίθεται επιπλέον στοιχείο ε) και επιπλέον περίοδος ως εξής: «ε) Τη συμμετοχή στην υγειονομική εξέταση και στις  πρακτικές δοκιμασίες που απαιτούνται για τα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τ.Ε.Φ.Α.Α.). Η δήλωση των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για τη συμμετοχή στις διαδικασίες των πανελλαδικών εξετάσεων.»

2. Στην τελευταία περίοδο του άρθρου 1 της παρούσας η λέξη «Φεβρουαρίου» αντικαθίσταται από τη λέξη «Μαρτίου».

3. Στο τέλος του εδαφίου α. της παρ. 2 του άρθρου 5, προστίθεται περίοδος ως εξής: « Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του παρόντος άρθρου, ο/η υποψήφιος/α δεν δικαιούται να δηλώσει προτίμηση για Σχολή ή Τμήμα ή Εισαγωγική Κατεύθυνση Τμήματος στο οποίο είναι ήδη φοιτητής/τρια».

4. Μετά το άρθρο 8 προστίθεται άρθρο 9 ως εξής: «Άρθρο 9. Όπου στην παρούσα υπουργική απόφαση,  αναφέρεται η με αριθμ. Φ.253/85476/Α5 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 995 Β΄/2015), αντικαθίσταται από την εκάστοτε κατ΄ έτος ισχύουσα αντίστοιχη υπουργική απόφαση.

Κατ΄ εξαίρεση, η ανωτέρω γενική αντικατάσταση της εν λόγω υπουργικής απόφασης δεν ισχύει για τους υποψηφίους του εδαφίου β της παρ. 2 του άρθρου 4 της παρούσας υπουργικής απόφασης. Για αυτούς τους υποψηφίους και όσον αφορά τα επιστημονικά πεδία και τους συντελεστές βαρύτητας μαθημάτων εξακολουθεί να ισχύει η αντίστοιχη υπουργική απόφαση που ίσχυε το έτος της τελευταίας τους συμμετοχής στις πανελλαδικές εξετάσεις.»

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από το σχολικό έτος 2017-18. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ:

Download (PDF, 144KB)

Ευχαριστήριο για τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων του Σχολείου μας

Η Διεύθυνση και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστεί θερμά τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων για την αμέριστη στήριξη του στο Σχολείο.

Ιδιαίτερα σας ευχαριστούμε για τη μέριμνά σας να αγοραστούν, ραφούν και τοποθετηθούν κουρτίνες σε αίθουσα του Σχολείου καθώς και για την προσφορά άρτου στους μαθητές, στους εκπαιδευτικού και στο προσωπικό με αφορμή την Ημέρα εορτασμού των Τριών Ιεραρχών.

Παρακαλώ δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο:

Download (PDF, 492KB)

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΡΕΧΟΝ ΕΤΟΣ 2017-2018

Παρακαλώ λάβετε γνώση του περιεχομένου του αρχείου:

Download (PDF, 458KB)

Συμμετοχή του 5ου ΓΕΛ στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018

Γιά πρώτη φορά στην ιστορία του Σχολείου, το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου θα λάβει μέρος στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής 2018!

Ευχαριστήρια επιστολή για κιτ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής

Το 5Ο ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ευχαριστεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και τον Οργανισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής και Επιστήμης WRO Hellas για τη δωρεά του κιτ Εκπαιδευτικής Ρομποτικής LEGO Mindstorms EV3.

Δείτε την ευχαριστήρια επιστολή:

Download (PDF, 445KB)

Όλοι μαζί για ένα καλύτερο Διαδίκτυο!

Στα πλαίσια της ημέρας του Ασφαλούς Διαδικύτου, υπάρχει ελεύθερα διαθέσιμο το ακόλουθο υλικό διαθέσιμο για μαθητές, γονείς και εκαπιδευτικούς:

Πηγή: https://syneducation.wordpress.com/2015/02/07/%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CE%B9-%CE%BC%CE%B1%CE%B6%CE%AF-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CE%AD%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%B1%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%AF%CE%BA%CF%84%CF%85%CE%BF/

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ 5ΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Μετά από καταγγελίες συμπολιτών στη Γραμματεία του Σχολείου μας, σας ενημερώνουμε ότι η Δ/νση και ο Σύλλογος Καθηγητών του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου ΟΥΔΕΠΟΤΕ επέτρεψε ή εξουσιοδότησε τον οποιονδήποτε μαθητή ή άλλον να χρησιμοποιεί την επωνυμία του Σχολείου μας προκειμένου να λαμβάνει οποιουδήποτε είδους ενίσχυση σε αγαθά όπως τρόφιμα, ρούχα ή χρήματα.

Επομένως η χρήση της επωνυμίας του Σχολείου μας γίνεται για ίδιον όφελος, παράνομα και καταχρηστικά.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ

OΣΟΙ  ΜΑΘΗΤΕΣ  ΕΧΕΤΕ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙ  ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ  ΓΡΑΦΕΙΟ  ΓΙΑ  ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΣΑΣ ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ  ΤΑ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ  ΒΗΜΑΤΑ  ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ  ΝΑ  ΜΗΝ  ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΤΟΥΝ   ΟΙ ΑΠΟΥΣΙΕΣ  ΣΑΣ  ΤΗΝ  ΗΜΕΡΑ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.


 WWW.stratologia.gr                     

 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ              

 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  ΓΙΑ  ΤΗΝ  ΑΠΟΓΡΑΦΗ  ΜΟΥ

ΑΦΟΥ  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΤΕ  ΤΑ  ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΣΑΣ  ΣΤΑ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ  ΠΕΔΙΑ  :

  1. ΕΚΤΥΠΩΝΕΤΕ ΤΗ ΣΕΛΙΔΑ,
  2. ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΠΑΝΩ  ΤΟ  ΤΜΗΜΑ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ …
  3. ΤΟ  ΠΑΡΑΔΙΔΕΤΕ  ΣΤΗ  ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ : ΠΡΙΝ  ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΗ  ΣΕΛΙΔΑ  ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ  ΟΤΙ  ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ  Η  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ.