Category Archives: Εκπαιδευτικοί

Το βιολογικό ρολόι

Στο πλαίσιο του project “Το βιολογικό ρολόι”, μαθητές και μαθήτριες της Β΄Λυκείου συνομίλησαν με τον Κωνσταντίνο Τσαγκατάκη, για τις διαταραχές που προκαλεί η έλλειψη της ορμόνης μελατονίνης.

Η συγκέντρωση της μελατονίνης στο αίμα ακολουθεί έναν ημερήσιο κύκλο, ρυθμίζοντας τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού μας.Ο Κωνσταντίνος, καθώς πάσχει από αποκόλληση αμφιβληστροειδούς, μας περιέγραψε πώς είναι να ζεις με αποσυντονισμένο βιολογικό ρολόι, λόγω έλλειψης μελατονίνης.

Με πολύ καλή διάθεση και χιούμορ μοιράστηκε μαζί μας γεγονότα της καθημερινότητάς του, απάντησε στις ερωτήσεις μας και μας έδωσε μία σαφή εικόνα της ζωής των ατόμων με απώλεια όρασης. Η συζήτηση μαζί του ήταν μοναδική εμπειρία για όλους μας και τον ευχαριστούμε από καρδιάς για την επίσκεψή του!

dav

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στα ΚΕΔΔΥ;

Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθησιακών δυσκολιών στα ΚΕΔΔΥ;

 

Το πρώτο μέλημα κάθε ειδικού είναι, πρωτίστως, να αξιολογήσει, με κάθε λεπτομέρεια όλα τα συμπτώματα που αποτυπώνονται σε παιδιά με δυσλεξία και μαθησιακές δυσκολίες. Για να επιτραπεί μια υπεύθυνη και πολύ προσεγμένη αξιολόγηση, οι ειδικοί χρησιμοποιούν ειδικά και προσαρμοσμένα στα ελληνικά δεδομένα ψυχομετρικά εργαλεία, καθώς και έγκυρα άτυπα εργαλεία αξιολόγησης.

Όταν οι γονείς ή οι δάσκαλοι διαπιστώσουν συγκεκριμένες μαθησιακές δυσκολίες στα παιδιά (συνήθως, στις σχολικές ηλικίες), τότε οι γονείς με  τα παιδιά απευθύνονται σε αρμόδιους δημόσιους φορείς, όπως τα ΚΕΔΔΥ, τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα και τα Δημόσια Νοσοκομεία. Εκεί η κατάλληλη και εξειδικευμένη ομάδα, η οποία απαρτίζεται από  Ψυχολόγο, Κοινωνικό Λειτουργό, Ειδικό Παιδαγωγό, Λογοθεραπευτή, Εργοθεραπευτή και Παιδοψυχίατρο αξιολογούν το παιδί, μιλάνε με τους γονείς και μέσα από μια ειδική διαγνωστική έκθεση δίνουν τις κατάλληλες κατευθύνσεις. Αξίζει, βέβαια, να σημειωθεί πως, πολλές φορές, η αναμονή για να βρουν οι γονείς ένα ραντεβού είναι μεγάλη. Για αυτόν τον λόγο, απευθύνονται σε Ιδιωτικούς Φορείς, όπου και εκεί η αξιολόγηση γίνεται από εξειδικευμένη ομάδα.

Ο κάθε εξεταστής, ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο που βρίσκεται το κάθε παιδί, κρίνει ποια θέματα θα δοθούν και σε ποιο βαθμό, για αξιολόγηση. Το παιδί, ενημερώνεται, πάντα, από εκείνον, σε ποιο κομμάτι θα αξιολογηθεί και για ποιον λόγο. Τα θέματα, τα οποία, εξετάζονται κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης είναι, συνήθως, τα εξής:

· Δίνεται ένα ερωτηματολόγιο στους γονείς. Οι ερωτήσεις που αναγράφονται μέσα στο ερωτηματολόγιο,  αφορούν τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, την πορεία της εκπαίδευσής του μέχρι τη στιγμή της αξιολόγησης, τις μαθησιακές του δυσκολίες που διαπιστώθηκαν είτε στο σχολείο είτε κατά τη διάρκεια της μελέτης στο σπίτι, οι σχέσεις του με τα συγγενικά του πρόσωπα, οι φιλικές του σχέσεις και η συναισθηματική και κοινωνική του κατάσταση.

· Το παιδί εξετάζεται στο κομμάτι της Ανάγνωσης (για Δυσαναγνωσία). Συνήθως, δίνονται λέξεις, προτάσεις και κείμενα για να εκτιμηθεί η αναγνωστική του ικανότητα, η ροή της ανάγνωσής του, η ταχύτητα, η ικανότητά του να χρησιμοποιεί αναγνωστικές στρατηγικές στη διάρκεια της ανάγνωσης και το επίπεδο που βρίσκεται στη γραφημική – φωνημική αντιστοιχία των γραμμάτων μέσα στις λέξεις. Επίσης, τα κείμενα που δίνονται είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και εξετάζεται η κατανόηση του κειμένου με τη χρήση ερωτήσεων,  καθώς και η συντακτική και γραμματική δομή του κειμένου από το παιδί.

· Το παιδί εξετάζεται στον Προφορικό Λόγο. Εξετάζεται ο περιγραφικός λόγος, ο αφηγηματικός λόγος, η κατανόηση της σημασίας λέξεων, αλλά και η χρήση τους μέσα στον λόγο, το κομμάτι της φωνολογίας και της μορφολογίας, καθώς και της άρθρωσης και αντίληψης.

· Το παιδί εξετάζεται στη Γραφή. Η εξέταση αφορά το κομμάτι της ορθογραφίας (για Δυσορθογραφία), της σωστής γραφής (για Δυσγραφία και Κακογραφία), της ανάπτυξης θεμάτων (για τη δομή των προτάσεων, τη χρήση κατάλληλου λεξιλογίου ανάλογα με το θέμα, την οργάνωση του κειμένου, τη χρήση λέξεων για ένωση των προτάσεων, τα σημεία στίξης) και της αντιγραφής κειμένων και σχημάτων (για τη συγκέντρωση, τον οπτικοκινητικό συντονισμό χεριού- ματιού, τη σωστή γραφή).

· Το παιδί εξετάζεται στην Οπτική και Ακουστική διάκριση των λέξεων. Στην ακουστική διάκριση, αξιολογείται η ικανότητα του παιδιού να ξεχωρίζει τους ήχους των γραμμάτων που μοιάζουν μεταξύ τους (π.χ. φ-θ ή γ-χ),  μέσα σε λέξεις και προτάσεις. Στην οπτική διάκριση, αξιολογείται η ικανότητα του παιδιού να αναγνωρίζει ομοιότητες και διαφορές στα φωνήεντα και στα σύμφωνα στις λέξεις (π.χ. σέλα – σόλα  ή πλέω – κλαίω).  

· Το παιδί εξετάζεται στα Μαθηματικά (για Δυσαριθμησία). Αξιολογείται στην επίγνωση εννοιών του χώρου, της χρονικής διαδοχής, των εννοιών ποσότητας και του μεγέθους, των μερών του σώματος και της μέτρησης και αντίστροφα, της  αναγνώρισης και γραφής αριθμητικών συμβόλων και πολυψήφιων αριθμών, της θεσιακής αξίας του αριθμού, της χρήσης και στα σύμβολα των πράξεων, της πρόσθεσης και αφαίρεσης με το ¨0¨και  του πίνακα του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης. Τέλος, αξιολογείται στην επίλυση εύκολων και σύνθετων προβλημάτων, καθώς και στον τρόπο σκέψης του για να φτάσει ως τη λύση.

· Το παιδί εξετάζεται για τη Διάσπαση Προσοχής. Συνήθως, δίνονται ορισμένες εργασίες που απαιτούνται ιδιαίτερη συγκέντρωση και καταγράφεται το ποσοστό προσοχής του παιδιού σε κάθε δραστηριότητα.

· Το παιδί εξετάζεται στο κομμάτι της Πλευρίωσης. Αξιολογείται ο τρόπος που γράφει (δεξί ή αριστερό ή και με τα δύο- αμφιχειρία), που διαβάζει και που κινείται μέσα στον χώρο (με ποιο πόδι χοροπηδάει, με ποιο πόδι κάνει κουτσό). Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις δραστηριότητες, κατά πόσο το παιδί π.χ. με το δεξί χέρι πιάσει το αριστερό γόνατο, με το αριστερό χέρι, πιάσει το δεξί αυτί.

· Το παιδί, μέσα από τεστ Νοημοσύνης, εξετάζεται για το νοητικό του επίπεδο. Είναι μια πολύ σημαντική εξέταση, καθώς θα πρέπει να διαπιστωθεί ή να απορριφθεί αν οι μαθησιακές δυσκολίες του παιδιού οφείλονται ή όχι και στο νοητικό δυναμικό του παιδιού. Εξάλλου, η δυσλεξία δεν έχει να κάνει με τη νοημοσύνη.

* Η κα. Ιωάννα Δημητριάδου είναι Ειδική Παιδαγωγός σε θέματα δυσλεξίας και μαθησιακών δυσκολιών

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

Τάφα Ε. (1995). Τεστ Ανίχνευσης της Αναγνωστικής Ικανότητας, Ελληνικά Γράμματα

Ζάχος, Δ. & Γ. (1998). Δυσλεξία: Σειρά Τεστ Διάγνωσης – Εγχειρίδιο Οδηγιών Εφαρμογής, Κέντρο Ψυχολογικών Μελετών

Παρασκευόπουλος, Ι.Ν., Καλαντζή- Α. & Γιαννίτσας, Ν. (1999). Αθηνά Τεστ- Διάγνωσης Δυσκολιών Μάθησης, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Φιλοσοφική Σχολή, Ψυχομετρικό Εργαστήριο, Ελληνικά Γράμματα

Καλλαντζή, Α. & Ευσταθίου, Α. (2005). Ελληνική Κλίμακα Αξιολόγησης της ΔΕΠ/Υ – ΙV: Κλίμακα για Γονείς και για Εκπαιδευτικούς – Στάθμιση της ADHD Rating Scale- IV, from G.J. DuPaul, T.J. Power, A.D. Anastopoulos & R. Reid, Ελληνικά Γράμματα

Orton Gillingham Academy (2017). Informal Orton- Gillingham Coding Assessment

Πηγή: http://www.liberal.gr/arthro/176967/ygeia/o-eidikos-exigei/pos-ginetai-i-axiologisi-ton-mathisiakon-duskolion-sta-keddy.html

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης 2017

Ο τόμος 2 της «Έκθεσης Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης και της Κατάρτισης — 2017» περιλαμβάνει είκοσι οκτώ επιμέρους εκθέσεις, μία για κάθε χώρα.

Με βάση τα πιο επικαιροποιημένα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία, παρουσιάζει και αξιολογεί τα κυριότερα πρόσφατα και τρέχοντα
μέτρα πολιτικής σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ, με έμφαση στις εξελίξεις από τα μέσα του 2016 και μετά. Συνεπώς, συμπληρώνει άλλες πηγές πληροφοριών οι οποίες περιγράφουν τα εθνικά
συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης.
Στο τμήμα 1 παρέχεται στατιστική επισκόπηση των βασικών δεικτών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Στο τμήμα 2 περιγράφονται συνοπτικά τα βασικά πλεονεκτήματα και οι κυριότερες
προκλήσεις του συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης της χώρας. Το τμήμα 3 επικεντρώνεται στους παράγοντες ανισοτήτων στην εκπαίδευση και στα μέτρα για την προώθηση της ένταξης, και
βασίζεται ειδικότερα σε στοιχεία από το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) του ΟΟΣΑ για το 2015, καθώς και στις πρόσφατες εξελίξεις σχετικά με την πρόωρη εγκατάλειψη του
σχολείου και την προσχολική αγωγή και μέριμνα. Το τμήμα 4 εξετάζει τις επενδύσεις στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Το τμήμα 5 ασχολείται με τις πολιτικές που αποσκοπούν στον εκσυγχρονισμό της σχολικής εκπαίδευσης και καλύπτει, μεταξύ άλλων, το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, καθώς και τις ψηφιακές και τις γλωσσικές δεξιότητες. Στο τμήμα 6 εξετάζονται μέτρα
για τον εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, το τμήμα 7 καλύπτει την επαγγελματική εκπαίδευση, καθώς και την εκπαίδευση ενηλίκων.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Download (PDF, 1.42MB)

Μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την επέτειο του Πολυτεχνείου

Μέσα σε τρεις μόνο λέξεις, οι νέοι της γενιάς του Πολυτεχνείου κατάφεραν να αφήσουν την πιο ισχυρή παρακαταθήκη αγώνα για τις γενιές του αύριο, για τους λαούς που διεκδικούν ένα καλύτερο και δικαιότερο μέλλον.
«Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία», το σύνθημα που η ορμή του συνέθλιψε τη βάναυση καταπίεση του καθεστώτος των συνταγματαρχών, έδωσε πνοή στον πόθο των πολιτών για δημοκρατία και νοηματοδότησε ξανά την «αρετή» και την «τόλμη» ως έννοιες αναπόσπαστες της ελευθερίας.

Διαβάστε περισσότερα:

Download (PDF, 467KB)

Ενημερωτική Ημερίδα για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο [BINTEO]

Οι τελευταίες τάσεις για μια ασφαλή και ποιοτική πλοήγηση των  παιδιών στο διαδίκτυο καθώς και το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που έχει δημιουργηθεί για την επίτευξη αυτού του σκοπού, αναλύθηκαν σε ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώσε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας  σε συνεργασία με το γραφείο Σχολικού Συμβούλου Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης, τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου και ώρα 12:00 π.μ. στο αμφιθέατρο του ΙΤΕ.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο επικεφαλής της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κ. Γιώργος Παπαπροδρόμου ενώ χαιρετισμό θα απευθύνουν ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Γιώργος Πιτσούλης, ο Περιφερειακός Δ/ντης Εκπαίδευσης κ. Γιώργος Τερζάκης και ο πρόεδρος του ΙΤΕ κ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, ενώ παρουσιάστηκε και το νέο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό από το SaferInternet4Kids.

Παρακάτω μπορείτε να δείτε μαγνητοσκοπημένη όλη την εκδήλωση:

https://diavlos.grnet.gr/room/1185?eventid=3745&embed=true&autoplay=false&width=640&vod=3359_session

 

 

 

Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)

Τροποποίηση του Π.Δ. 46/2016 (αξιολόγηση των μαθητών/-τριών του Γενικού Λυκείου)

Σας ενημερώνουμε ότι προωθείται τροποποίηση του ΠΔ 46/2016 όσον αφορά τα εξής σημεία: α) Δημιουργικές Εργασίες, β) Αξιολόγηση της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας του προγράμματος Γενικής Παιδείας στη Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ, γ) Αξιολόγηση μαθημάτων στη Γ΄ Ημερησίου ΓΕΛ και στη Δ΄ Εσπερινού ΓΕΛ και απολυτήριες εξετάσεις.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Download (PDF, 881KB)

Φεστιβάλ μαθητικών συγκροτημάτων

Από το σχολείο μας, συμμετέχουν τα ακόλουθα συγκροτήματα:

Melody Of Dissonance

  • Ρουσσετος Παναγιωτακης
  • Γιαννης Μαρνελακης
  • Φοιβος Χριστοδουλακης
  • Ανδρεας Μυλωνακης

Κρητικό Συγκρότημα

  • Αρχάβλης Γιώργος
  • Καλαϊτζάκης  Μιχάλης
  • Φρουδάκης Κώστας