Όλα τα άρθρα του/της 5ο ΓΕΛ Ηρακλείου

5th General Lyceum of Heraklion, Crete, Greece

Νέος τρόπος εισαγωγής σπουδαστών σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών των Α.Ε.Ι.

Από το ακαδημαϊκό έτος 2024- 2025 και εφεξής, δηλαδή από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής, αλλάζει ο
τρόπος εισαγωγής σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Για αναλυτική ενημέρωση για τον  τρόπο εισαγωγής , το δικαίωμα συμμετοχής και βαθμολογίας των υποψηφίων,  τα εξεταζόμενα μαθήματα, τα μόρια , τον τρόπο εξέτασης των πανελλαδικώς
εξεταζόμενων μουσικών μαθημάτων και άλλες  πληροφορίες  ανατρέξτε στα σχετικά ΦΕΚ που επισυνάπτονται

2023 – ΦΕΚ 3927 Β“ – Νέος τρόπος εισαγωγής στα Μουσικά Τμήματα

2023 – ΦΕΚ 4805 Β“ – Καθορισμός συντελεστών ΕΒΕ και βαρύτητας Μουσικών Τμημάτων

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2024 – ΤΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Υ.Α.

Με την Υ.Α. υπ’ αριθμ . Φ.253/88954/Α5/2023 (Β’ 5018) Υ.Α. τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253/128314/Β6 (Β’ 1538) Υ.Α., ορισμού των Τμημάτων των Πανεπιστημίων, για την εισαγωγή στα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα ή πρακτικές δοκιμασίες και τα αντίστοιχα ειδικά μαθήματα και πρακτικές δοκιμασίες για κάθε ένα από αυτά.
Σύμφωνα με την εν λόγω τροποποίηση, για τα αγόρια που θα συμμετάσχουν στις πρακτικές δοκιμασίες στις πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 και εφεξής προκειμένου να εισαχθούν στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, αντικαθίσταται το αγώνισμα του Δρόμου 400μ. Αρρένων με το
αγώνισμα του Δρόμου 200μ., με ανάλογη προσαρμογή της αντιστοίχισης των επιδόσεων με τη βαθμολογία.
Επισημαίνεται ότι δεν αλλάζει κάτι ως προς τα αγωνίσματα στα οποία συμμετέχουν τα κορίτσια. 

Για την ακριβή αντιστοίχιση επίδοσης και βαθμολογίας των υποψηφίων ανατρέξτε στο σχετικό ΦΕΚ που επισυνάπτεται

6. FEK-5018_10_08_2023

Με την ΥΑ υπ’ αριθμ. Φ.253.1/60377/Α5/2023 (Β΄ 3612)  τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253.1/62264/Α5/31-5-2021 (Β΄ 2281) όμοια, ως προς τους συντελεστές βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων, για εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ.

Ανατρέξτε στο σχετικό ΦΕΚ που επισυνάπτεται

FEK_ 3612_01_06_2023

Με την υπ’ αριθμ Φ.253.1/93716/Α5/2023 (B΄ 5266) Υ.Α. τροποποιείται η υπό στοιχεία Φ.253.1/148469/Α5/18-11-2021 (Β΄ 5399) όμοια, σε ό,τι αφορά τους συντελεστές βαρύτητας των
πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΓΕΛ, των ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών για εισαγωγή στα Τμήματα ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) του ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ, ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ), ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ), ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανατρέξτε στο σχετικό ΦΕΚ που επισυνάπτεται

FEK 5266 B_30 08 2023

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024

Προϋποθέσεις για τη λειτουργία εκπαιδευτικών ομίλων
Κάθε όμιλος λειτουργεί μετά τη λήξη του ημερήσιου ωρολόγιου προγράμματος διδασκαλίας,  μία φορά την εβδομάδα για ένα δίωρο, σε ωράριο που καθορίζεται από το Σχολείο

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να συμμετέχει σε έναν ή δύο ομίλους.
Η λειτουργία των ομίλων αρχίζει στις 15 Οκτωβρίου και ολοκληρώνεται δύο εβδομάδες πριν από τη λήξη των μαθημάτων.
Ο ελάχιστος αριθμός μαθητών/τριών για τη λειτουργία ενός ομίλου ορίζεται στους έξι (6) και ο μέγιστος στους δώδεκα (12).
Πραγματοποιούνται τουλάχιστον τριάντα έξι (36) ώρες ετησίως.

Για να θεωρηθεί επιτυχής η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον όμιλο απαιτείται:
α) Συστηματική παρακολούθηση. Ο/Η μαθητής/τρια δεν μπορεί να απουσιάσει πάνω από οκτώ (8) ώρες ετησίως.
β) Εκπόνηση εργασιών ή και πραγματοποίηση οποιουδήποτε άλλου έργου τους ανατεθεί από τον/την υπεύθυνο/η του ομίλου.
Μαθητές/τριες που δεν ανταποκρίνονται συστηματικά στις παραπάνω υποχρεώσεις χάνουν το δικαίωμα συνέχισης της παρακολούθησης των εργασιών του ομίλου, ενημερώνονται με κάθε πρόσφορο τρόπο οι γονείς/κηδεμόνες ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, και διαγράφονται από τον όμιλο με αιτιολογημένη απόφαση του/της Διευθυντή/ντριας ή του/της Προϊστάμενου/ης της σχολικής μονάδας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ομίλου ο/η μαθητής/τρια λαμβάνει βεβαίωση επιτυχούς συμμετοχής σ’ αυτόν, την οποία υπογράφουν ο/η Διευθυντής/ντρια ή ο/η Προϊστάμενος/η της σχολικής μονάδας και ο/η υπεύθυνος/η του ομίλου

Οι δηλώσεις ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικούς ομίλους υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών ή τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι/ες, μέχρι και την Παρασκευή 7/10/2022.
Για την ευκολία σας επισυνάπτουμε την δήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής σε εκπαιδευτικό/ούς όμιλο/ους:

Επισυνάπτονται τα θέματα των ομίλων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος

ΟΜΙΛΟΣ – ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ

ΟΜΙΛΟΣ- ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ (1)

Το 5ο ΓΕΛ στο πλευρό των συνανθρώπων μας στη Θεσσαλία

Σύσσωμη η Σχολική Κοινότητα του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου,  εκπαιδευτικοί, μαθητές/τριες, γονείς/κηδεμόνες, απέδειξε έμπρακτα την  αλληλεγγύη προς τους χειμαζόμενους συνανθρώπους μας στη Θεσσαλία. 

Ένα θερμό ευχαριστώ σε όλους/ ες! 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 5ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΣΤΟΥΣ ΠΛΗΜΜΥΡΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ 5ου ΓΕΛ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Σύσσωμη η Σχολική Κοινότητα του 5ου ΓΕΛ Ηρακλείου νιώθουμε την ανάγκη να σταθούμε αλληλέγγυοι στους συνανθρώπους μας στη Θεσσαλία, των οποίων η ζωή και η καθημερινότητα ανατράπηκε αιφνιδίως λόγω των πλημμυρών στην περιφέρειά τους.

Στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία φορέων της πόλης μας, του Δήμου Ηρακλείου, του Ερυθρού Σταυρού και της ΄΄Αποστολής Αγάπης΄΄, για προσφορά   ανθρωπιστικής βοήθειας στους δοκιμαζόμενους συνανθρώπους μας, θα συγκεντρώνουμε τα ακόλουθα είδη πρώτης ανάγκης:

  • Νερό
  • Γάλα μακράς διάρκειας
  • Βρεφικές τροφές
  • Είδη ατομικής υγιεινής για μωρά και ενήλικες (πάνες, χαρτί υγείας,κτλ)
  • Κονσέρβες κάθε είδους

 Η συγκέντρωση των ειδών θα πραγματοποιείται την  Πέμπτη και Παρασκευή, 21 & 22/9/2023 αντιστοίχως, πριν την έναρξη του ωρολογίου προγράμματος, στην Αίθουσα του Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών του Σχολείου μας.

Παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας.

Η Διεύθυνση     

Ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών           

Ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων

“Greek Code Week Hackathon” για Μαθητές

To “Greek Code Week Hackathon 2023” έρχεται για 2η χρονιά Ελλάδα στις 23 και 24 Σεπτεμβρίου 2023!
Το Hackathon απευθύνεται σε μαθητές 15-19 ετών και συνδιοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τους Έλληνες Πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Προγραμματισμού (EU Code Week Ambassadors).

Δείτε το συνημμένο

ΔΕΛΤΙΟ_ΤΥΠΟΥ_HACKATHON_CODE_WEEK_GREECE_Sep2023 FINAL (1)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού   παρέχονται καθημερινά  στη Δ.Δ.Ε. Ηρακλείου (Μονοφατσίου 8, 2ος όροφος,  γραφείο 10), από την Υπεύθυνη Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού κα Κωνσταντίνα Μπατάλα. Το ωράριο λειτουργίας είναι: Δευτέρα  και Τετάρτη : 13.00-19.00 και Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή: 8.00-15.00.

Επίσης, στο πλαίσιο της Πληροφόρησης Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Οδηγοί για γονείς και κηδεμόνες μαθητών  και μαθητριών θα σταλούν στους ενδιαφερόμενους μέσω των σχολείων. Ακόμη,  προγραμματίζονται και το τρέχον σχολικό έτος απογευματινές ενημερώσεις  για γονείς και κηδεμόνες μαθητών και μαθητριών.