ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΟΔΗΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ-ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΣΤΑ ΛΥΚΕΙΑ

Σας κοινοποιούμε τον Οδηγό Επαγγελματικού Προσανατολισμού  για ενημέρωση  των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών και των μαθητριών της Α’ και Β’ τάξης:

2022-23 ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΛΥΚΕΙΟΥ