ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΤΕΦΑΑ 2021-2022

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι/ες να λάβουν γνώση του επισυναπτόμενου εγγράφου:

Download (PDF, 133KB)