Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των Εκκλησιαστικών Σχολείων

Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων των Εκκλησιαστικών Σχολείων

ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ_ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ