ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ 5ου ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 • Έρχομαι στο σχολείο πριν χτυπήσει το κουδούνι και δεν μπαίνω στην  αίθουσα, εκτός αν ο καιρός δεν επιτρέπει την παραμονή μου στον προαύλιο χώρο και μετά από συνεννόηση με τον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Θέλω , να παρευρίσκομαι στην πρωινή συγκέντρωση του σχολείου πιστεύοντας ότι είναι η μοναδική ευκαιρία συγκέντρωσης, επαφής, ενημέρωσης, και  ψυχολογικής προετοιμασίας…
 • Αν είμαι αλλόθρησκος ή ετερόδοξος, έχω το δικαίωμα να μη μετέχω στην πρωινή προσευχή, έχω όμως την υποχρέωση να σέβομαι το δικαίωμα ενεργού συμμετοχής των υπολοίπων.
 • Να μην ξεχνώ ότι η εξώπορτα θα κλείνει κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης, από τους εφημερεύοντες της αυλής και θα ανοίγει με τη λήξη της, για τυχόν αργοπορημένους… αλλά αυτό δεν θα το εκμεταλλευτώ για να αργώ .
 • Μετά την είσοδο του/ της καθηγητή/τριας στην αίθουσα δεν θα μπορώ να μπω στην αίθουσα διδασκαλίας παρά μόνο εφόσον μου έχει δοθεί αντίστοιχο σημείωμα έγκρισης από το Διευθυντή του σχολείου ή τους υποδιευθυντές.
 • Γνωρίζω ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν είναι σωστό να τρώω, να πίνω και να ενοχλώ με οποιοδήποτε τρόπο τους συμμαθητές και τους καθηγητές μου .
 • Σε περίπτωση ωριαίας αποβολής, θα πηγαίνω απευθείας με τον απουσιολόγο του τμήματος στον Διευθυντή όπου θα  καταγράφονται τα στοιχεία μου, η ημερομηνία και η διδακτική ώρα στο αντίστοιχο βιβλίο καταγραφής Ποινών . Θα παραμένω για το υπόλοιπο της διδακτικής ώρας στο Γραφείο του Συλλόγου των Καθηγητών, αποσχολούμενος/-η με κάποια εργασία που θα μου αναθέτουν. Η αιτιολόγηση της αποβολής θα καταγράφεται από τον διδάσκοντα μετά το τέλος της ώρας, ο οποίος θα ενημερώνει τηλεφωνικά  τον κηδεμόνα μου μετά την δεύτερη ωριαία αποβολή. (ποιος θα παλέψει πάλι τη γκρίνια στο σπίτι 😉
 • Γνωρίζω ότι αν παραποιήσω απουσιολόγιο, βεβαίωση ή άλλο έγγραφο, είναι σοβαρό παράπτωμα και θα μου επιβληθεί ποινή. (να μου λείπει !)
 • Να είμαι προσεκτικός/-η ώστε να μην προκαλέσω σκόπιμα, φθορά στο  σχολικό χώρο, γιατί θα τιμωρηθώ με απόφαση του Διευθυντή, θα ενημερωθεί ο κηδεμόνας μου  και θα υποχρεωθώ σε αποκατάσταση της φθοράς . (κι άλλη γκρίνια στο σπίτι !!! )
 • Αν συγκεντρώσω 3 ωριαίες αποβολές, προβλέπονται περαιτέρω μέτρα συμμόρφωσης μου.
 • Κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, βγαίνω στην αυλή του σχολείου σύμφωνα με τον κανονισμό αντισεισμικής προστασίας, για λόγους ασφαλείας και αν είμαι  επιμελητής της τάξης φροντίζω όλοι οι συμμαθητές μου να βγουν έξω. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης απευθύνομαι στον εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Σε περίπτωση απουσίας καθηγητή/τριας το τμήμα μου ενημερώνεται από τον Υποδιευθυντή-Προγραμματιστή του Ωρολογίου Προγράμματος για τυχόν αλλαγές για τις οποίες είναι υποχρεωμένο το τμήμα να ακολουθήσει προκειμένου να μην παρεμποδίζεται το εκπαιδευτικό έργο των υπολοίπων τμημάτων, κυκλοφορώντας στους διαδρόμους του σχολείου ή δημιουργώντας φασαρία.
 • Δεν ενοχλώ τους καθηγητές μου , χωρίς σοβαρό λόγο και χωρίς πρόσκληση των ιδίων, στο χώρο του γραφείου τους. (Πρέπει και αυτοί να χαλαρώσουν και να «φορτίσουν» τις μπαταρίες τους !)
 • Για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο χρειάζεται να φύγω από το χώρο του σχολείου πριν την λήξη των μαθημάτων, ζητώ άδεια από τον Διευθυντή ή τον Υποδιευθυντή, ο οποίος ενημερώνει τον κηδεμόνα μου. Οι απουσίες λογίζονται κανονικά αλλά μπορούν να δικαιολογηθούν αργότερα από τον κηδεμόνα.
 • Ο ν.3868/2010 (ΦΕΚ129/3-8-2010) απαγορεύει το κάπνισμα στους χώρους του Σχολείου αν και νομίζω ότι τελικά δε χρειάζεται κανένας νόμος για να συνειδητοποιήσω τις βλαβερές συνέπειες στην υγεία μου.
 • Ένας άλλος νόμος (ν. 3528/2007 ΦΕΚ 216 Α΄) δεν επιτρέπει την κατοχή και χρήση κινητών τηλεφώνων ή άλλης συσκευής που να διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων εικόνας και ήχου , εντός της αίθουσας διδασκαλίας. Άλλωστε αν χρειαστεί να επικοινωνήσω υπάρχει πάντοτε στη διάθεση μου και στη διάθεση των γονιών μου το τηλέφωνο του σχολείου.
 • Οποιουδήποτε είδους άσκηση σωματικής, λεκτικής και ψυχολογικής βίας πιστεύω ότι δεν έχει ΚΑΜΙΑ θέση στο χώρο του σχολείου μας καθώς σεβόμενος την αρχή ότι καθένας αποτελεί μοναδική , ξεχωριστή προσωπικότητα.
 • Αποτελεί χαρά για μένα και επιδιώκω τη συμμετοχή μου σε όλες τις εκδηλώσεις (παρελάσεις, εορτές, δράσεις πολιτιστικού, περιβαλλοντικού ή άλλου χαρακτήρα) που οργανώνει το σχολείο.
 • Συζητώ και βρίσκω λύσεις για όλα τα θέματα που με απασχολούν μέσω της λειτουργίας του συμβουλίου του τμήματος μου.
 • Για οποιοδήποτε θέμα που δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί από το συμβούλιο το τμήματος μπορώ να απευθυνθώ στον υπεύθυνο του τμήματος καθηγητή κι εκείνος με τη σειρά του αξιολογώντας το πρόβλημα θα μου βρει λύση. Αν και έτσι δεν βρω λύση, θα απευθυνθώ μαζί με τον καθηγητή, στον Υποδιευθυντή αρχικά και, αν χρειαστεί ,στον Διευθυντή  του Σχολείου.