60376_2021 Διαβίβαση προγράμματος Ειδικών και Μουσικών Μαθημάτων και Δελτίου Τύπου για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψηφίων για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ

Παρακαλούμε να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι/ες των συνοδευτικών αρχείων:

Download (PDF, 449KB)

Download (PDF, 133KB)

Download (PDF, 111KB)

Download (PDF, 374KB)