ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΣΤΗΝ 5Η ΤΟΜΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Λειτουργία του Παιδιατρικού Ιατρείου μας για την παρακολούθηση παιδιών ηλικίας έως 16 ετών.

Για την 5η ΤΟΜΥ Ηρακλείου

Γεωργία Μπαγιαρτάκη

Διοικητικός

2810247500

ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 5ΗΣ ΤΟΜΥ