ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 24/09/2021

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα για την αυριανή ημέρα αθλητικών εκδηλώσεων. Την 1η ώρα εντός των τάξεων θα γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των πιστοποιητικών, self-testκλπ σύμφωνα με το πρόγραμμα που σας κοινοποιούμε και ακολούθως θα πραγματοποιηθούν οι αθλητικές εκδηλώσεις:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1η ΩΡΑ 24-09-2021

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚ ΑΘΛ 2021

Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 117575/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.
ΕΞΕ – 117575 – 2021 – Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ