Πρόγραμμα διαλειμάτων

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα διαλειμμάτων του Σχολείου όπως καταρτίστηκε σύμφωνα με τις νεότερες οδηγίες του ΥΠΑΙΘ:

Download (PDF, 236KB)

 

Πρόγραμμα μαθημάτων μέχρι και 18/09/2020

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα μαθημάτων μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας:

Download (PDF, 250KB)

Διευκρινίσεις για την μη χρήση μάσκας

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας υπενθυμίζουμε την υποχρεωτική χρήση μάσκας.

«Σε περίπτωση που μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας (μη ιατρικής ή ιατρικής/χειρουργικής), δεν του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία, ενώ, εφόσον είναι ανήλικος, παραμένει σε ειδικό χώρο, με τήρηση όσο το δυνατόν επαρκούς απόστασης και των λοιπών μέτρων προστασίας, μέχρι την παραλαβή του από τους γονείς/κηδεμόνες του. Ο ειδικός χώρος ορίζεται με απόφαση του Συλλόγου διδασκόντων, υπό την εποπτεία του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.

Κατά την άφιξη των γονέων/κηδεμόνων, επισημαίνονται η χρησιμότητα και η αναγκαιότητα της χρήσης μάσκας.»

(παρ. 7, άρθρου 2, Δ1α/ΓΠ.οικ. 55339/08-09-20 ΚΥΑ (Β΄ 3780))

Επίσης σας παρακαλούμε να προληθεύσετε τα παιδιά σας με περισσότερες από μια μάσκες κατά την διάρκεια παραμονής τους στην Σχολική Μονάδας για την αντιμετώπιση προβλημάτων αστοχίας του υλικού κ.α.

 

 

Ρύθμιση μαθητικών θεμάτων – Θρησκευτικά

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου και λαμβάνοντας υπόψη τη με αρ. πρωτ 114932/ΓΔ4/03-
09-2020 (Β΄3710) Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία ως ημερομηνία έναρξης των μαθημάτων για
το σχολικό έτος 2020-21 ορίζεται η 14
η Σεπτεμβρίου 2020, σας ενημερώνουμε ότι ειδικά και αποκλειστικά για
το σχολικό έτος 2020-21 η Υπεύθυνη Δήλωση για χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των Θρησκευτικών
μπορεί να υποβληθεί
έως και τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου 2020