ΑΓΙΑΣΜΟΣ 2020-2021

Τη Δευτέρα, 14/09/2020, ημέρα αγιασμού, οι μαθητές/τριες θα προσέλθουν στο Σχολείο, χωρίς τσάντες, τηρώντας υποχρεωτικά τα απαραίτητα μέτρα του Ε.Ο.Δ.Υ. (μάσκες και αποστάσεις).

Ώρα προσέλευσης:

  • Οι μαθητές/τριες
    • της Α’ Τάξης στις 10.15 π.μ.
    • της Β’ Τάξης στις 10.30 π.μ.
    • της Γ’ Τάξης στις 10.45 π.μ.

Οι μαθητές/τριες θα εισέρχονται στο Σχολείο από την είσοδο της πίσω αυλής (πάρκο).

Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 118259/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Γνωστοποίηση δημοσίευσης Υπουργικής Απόφασης σε ΦΕΚ».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.