Κατάσταση αιτήσεων μαθητών/μαθητριών που έχουν υποβάλει ηλεκτρονική άιτηση εγγραφής

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/τριών οι οποίοι την προσεχή σχολική χρονιά (2020-2021) θα φοιτήσουν στην Β και στην Γ τάξη Λυκείου αντίστοιχα.

Μέχρι και σήμερα από τους 123 μαθητές/τριες της Α Λυκείου έχουν υποβάλει υποβάλει Ηλεκτρονική Αίτηση εγγραφής 98 μαθητές/μαθήτριες και από τους 138 μαθητές/τριες της Β Λυκείου οι 110 μαθητές/μαθήτριες.

Παρακαλούνται οι υπόλοιποι 25 γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Α Λυκείου και οι 28 γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών της Β Λυκείου να ολοκληρώσουν άμεσα την σχετική διαδικασία!

Download (PDF, 185KB)

Ημερομηνίες απόκτησης κωδικού για την υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) για τους υποψηφίους (ΝΕΟ ή ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, 90% ή 10%)

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους (ΝΕΟ ή ΠΑΛΑΙΟ σύστημα, 90% ή 10%) που ενδιαφέρονται να υποβάλουν Μηχανογραφικό Δελτίο, για να αποκτήσουν προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) ότι το Λύκειο θα είναι ανοικτό τις ακόλουθες ημερομηνίες:

  • Τρίτη 30 Ιουνίου 2020
  • Πέμπτη 2 Ιουλίου 2020
  • Τρίτη 7 Ιουλίου 2020
  • Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020
  • Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020

Ώρες εξυπηρέτησης: 09:00 – 13:00.

Στο Λύκειο για την απόκτηση κωδικού μπορεί να προσέρχεται ο ίδιος ο υποψήφιος ή κάποιος εξουσιοδοτημένος από τον ίδιο εκπρόσωπος του προκειμένου να ταυτοποιείται και κατόπιν να δημιουργεί, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής, τον προσωπικό του κωδικό ασφαλείας (password).

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2020

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 80929/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2020. ».

Download (PDF, 51KB)

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ “ΜΟΥΣΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ” ΚΑΙ “ΜΟΥΣΙΚΗ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΗ” ΕΤΟΥΣ 2020

Download (PDF, 51KB)

Download (DOC, 100KB)

Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 81424/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων (ξένες γλώσσες-σχέδια-μουσική).».

Download (PDF, 136KB)

Download (PDF, 110KB)

ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΛ

Σας κοινοποιούμε τη συνημμένη εγκύκλιο και σχετικό Δελτίο Τύπου για τις διαδικασίες του μηχανογραφικού δελτίου, οι οποίες ξεκινάνε από τη Δευτέρα 29-6-2020.

Download (PDF, 141KB)

Download (PDF, 300KB)

 

Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2020.

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 80929/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εξέταση ατόμων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στα Ειδικά Μαθήματα 2020. ».

Download (PDF, 140KB)

Αντιστοιχίες Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. ακαδ.έτους 2020-2021

H αντιστοιχία των Τμημάτων, Εισαγωγικών Κατευθύνσεων και Προγραμμάτων Σπουδών των Α.Ε.Ι. και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, για τις μετεγγραφές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:

Download (PDF, 167KB)

 

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2020

Σας κοινοποιούμε τις Υπουργικές  Αποφάσεις ορισμού εξεταστικών κέντρων ειδικών και μουσικών μαθημάτων 2020.

Download (PDF, 295KB)

Download (PDF, 249KB)