ΥΠΕYΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι απουσίες των μαθητών/μαθητριών, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μετά την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων, τη Δευτέρα 11 Μαΐου 2020 για την Γ ́ Λυκείου και τη Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 για τα Γυμνάσια και την Α ́ και Β ́ Λυκείου, δεν θα ληφθούν υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής τουςεφόσον ο γονέας ή κηδεμόνας τους, ή οι ίδιοι/ίδιες εάν είναι ενήλικοι/ενήλικες, υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση, ότι ο/η μαθητής/μαθήτρια ανήκει σε ομάδα αυξημένου κινδύνου για νόσηση από COVID-19, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο εικοστό πέμπτο της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α 64) και την υπ αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.64/315/οικ.8030/18.3.2020 κοινή απόφαση Υπουργών Υγείας και Εσωτερικών (ΦΕΚ Β 928), ή σε τυχόν μεταγενέστερο της παρούσας απόφασης, νόμο ή υπουργική απόφαση, ή έρχεται σε στενή επαφή με άτομο του οικογενειακού του περιβάλλοντος που  ανήκει στην παραπάνω ομάδα αυξημένου κινδύνου, ή ήδη νοσεί.

Για την κατάθεση της Υ.Δ. δεν είναι απαραίτητο να έρθετε στο Σχολείο.

Μπορειτε να χρησιμοποιήσετε και ένα από τα ακόλουθα 2 υποδείγματα υπεύθυνων δηλώσεων για την διευκόλυνση σας:

Download (DOC, 48KB)

Download (DOC, 48KB)

ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σύμφωνα με τις οδηγίες του ΥΠΑΙΘ, τη Δευτέρα 11/5 θα επανέλθουν στο σχολείο οι μαθητές/τριες της Γ΄τάξης ενώ τη Δευτέρα 18/5, οι μαθητές/τριες της Α΄ και Β΄ τάξης αντιστοίχως. Προκειμένου να ολοκληρώσουμε με υγεία και ασφάλεια τη σχολική χρονιά αλλά και γενικότερα, για να προστατεύσουμε τους εαυτούς μας, τους οικείους μας, το σύνολο, απαιτείται από όλους μας αυστηρή και επιμελής τήρηση των προβλεπόμενων μέτρων υγιεινής (βλ. σχετικές αναρτήσεις στον ιστότοπό μας)

Για να αποφευχθεί ο συγχρωτισμός πολλών ατόμων, συνθήκη που ευνοεί την εξάπλωση του ιού, τα τμήματα του σχολείου μας, Γενικής Παιδείας και  Κατευθύνσεων, θα χωριστούν στη μέση και θα διακρίνονται σε α και β (π.χ. Α1α και Α1β, ΓΘετ1α και ΓΘετ1β κ.ά.) και οι μαθητές/τριες θα προσέρχονται εκ περιτροπής.

Παρακαλούμε δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο:

Download (PDF, 134KB)