Επιβεβαίωση της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ 2020. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ!

Σας υπενθυμίζουμε ότι οι υποψήφιοι των πανελλαδικών εξετάσεων 2020 του 5ου Γενικού Λυκείου  πρέπει να προσέλθουν στο Σχολείο για να επιβεβαιώσουν και να υπογράψουν την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις.
 
Η προθεσμία για την ανωτέρω διαδικασία είναι από την Πέμπτη 7-5-2020 ως και την Πέμπτη 14-5-2020, ξεκινώντας με τους αποφοίτους.
 
Παρακαλείσθε όλοι να προσέλθετε αύριο Τετάρτη 13/05/2020 καθώς την τελευταία ημέρα (Πέμπτη 14/05/2020) υπάρχει ο κίνδυνος λόγω οποιοδήποτε τεχνικού προβλήματος π.χ. ενδεχόμενης δυσλειτουργίας του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου να μην μπορέσετε να ολοκληρώσετε την διαδικασία!

Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 54320/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Ενημέρωση σχετικά με την εισαγωγή μαθητών/τριών στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολ. έτος 2020-2021».

Download (PDF, 111KB)

Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020

Σας γνωστοποιούμε ότι στο ΦΕΚ Β΄ 1765/08-05-2020 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 52826/Δ2/08-05-2020 Υ.Α. (ΑΔΑ: ΩΡ2Ω46ΜΤΛΗ-ΥΦ0) με θέμα: «Προαγωγή-Απόλυση μαθητών Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων κατά το σχολικό έτος 2019-2020».

Download (PDF, 159KB)