Επικοινωνία με το 5ο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου

Σύμφωνα με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-3-2020) σχετική με κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, συστήνεται από Τρίτη 17/03/2020 η επικοινωνία με τη Διεύθυνση του Σχολείου να γίνεται με ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) στο email του Σχολείου: mail@5lyk-irakl.ira.sch.gr και με την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηρακλείου στο κεντρικό mail: mail@dide.ira.sch.gr

Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας

Εγκύκλιος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Υγιεινής Περιβάλλοντος της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας μέσω πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 σε χώρους εργασίας».

Download (PDF, 578KB)