Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα Πανελληνίων εξετάσεων

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 9343/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα εξετάσεων».

Download (PDF, 586KB)

Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΝΕΟ σύστημα

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 9398/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΝΕΟ σύστημα».

Download (PDF, 600KB)