ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΛΟΙΜΩΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΟ ΚΟΡΟΝΑΪΟ 2019-nCoV ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Στις 31 Δεκεμβρίου 2019,οι Κινεζικές αρχές ενημέρωσαν τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO) σχετικά με συρροή περιστατικών πνευμονίας άγνωστης αιτιολογίας, που εκδηλώθηκε στην πόλη Wuhan της επαρχίας Hubei στην Κίνα.

Στις 7 Ιανουαρίου ανακοινώθηκε η απομόνωση ενός νέου ιού από κλινικά δείγματα των ασθενών, ο οποίος αναγνωρίστηκε ως το παθογόνο αίτιο της συρροής. Ο νέος ιός, ο οποίος πήρε το
προσωρινό όνομα 2019-nCoV, ανήκει στην οικογένεια των κοροναϊών, στην οποία ανήκουν ιοί που προκαλούν λιγότερο σοβαρή νόσο, όπως το κοινό κρυολόγημα, αλλά και άλλοι που προκαλούν σοβαρότερη νόσο, όπως οι ιοί SARS-CoV και MERS-CoV. Περιστατικά λοίμωξης από το νέο κοροναϊό έχουν καταγραφεί
κυρίως στην Κίνα και άλλες χώρες στην Ασία, στην Αυστραλία, στην Ευρώπη και στη Β.Αμερική. Στην Ευρώπη έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά περιστατικά λοίμωξης από το νέο κοροναϊό στη Γαλλία και τη Γερμανία.
Σκοπός των οδηγιών αυτών είναι η ενημέρωση των εργαζομένων και των μαθητών των σχολικών μονάδων όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων, των φροντιστηρίων και γενικά των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών μονάδων της χώρας, σχετικά με τη λοίμωξη από το νέο κοροναϊό 2019-nCoV, τα προληπτικά μέτρα κατά της διασποράς του και τις απαραίτητες ενέργειες σε περίπτωση εμφάνισης περιστατικού ύποπτου για λοίμωξη από αυτόν.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Download (PDF, 84KB)

Νικητηριος λαχνος τηςεκδρομης της Β Λυκειου

Συγχαρητήρια στον/η νικητή/τρια του λαχνού της εκδρομής της Β’ Λυκείου. Παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον πρακτορείο Landmarks Travel.

Download (PDF, 66KB)

Νικητηριος λαχνος της Γ Λυκειου

Συγχαρητήρια στον/η νικητή/τρια του λαχνού της εκδρομής της Γ’ Λυκείου. Παρακαλείται να επικοινωνήσει με τον πρακτρορείο Landmarks Travel.

Download (PDF, 52KB)

Ενημερωση σχετικα με την εποχικη γριπη

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 24 της αρ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005), με απόφαση του οικείου Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών καταχωρίζονται αλλά δεν προσμετρώνται οι απουσίες από τα μαθήματα μαθητών/τριών έως πέντε (5) εργάσιμων ημερών που οφείλονται στην έξαρση της εποχικής γρίπης, από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Μάρτιο 2020.

Η απόφαση αυτή εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως και με την προσκόμιση από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες πρόσφατης βεβαίωσης δημόσιου ή ιδιωτικού νοσηλευτικού ιδρύματος ή ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.

Διαβάστε περισσότερα:

Download (PDF, 132KB)

EΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ_2020

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 10057/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «_EΠΟΧΙΚΗ ΓΡΙΠΗ_2020».

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΟΝΕΙΣ, ΜΑΘΗΤΕΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ ΝΑ ΛΑΒΟΥΝ ΓΝΩΣΗ!

Download (PDF, 549KB)

Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα Πανελληνίων εξετάσεων

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 9343/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εγκύκλιος ενημέρωση για ΠΑΛΑΙΟ σύστημα εξετάσεων».

Download (PDF, 586KB)

Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΝΕΟ σύστημα

Σας κοινοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 9398/2020 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «Εγκύκλιος ενημέρωση για πανελλαδικές ΝΕΟ σύστημα».

Download (PDF, 600KB)

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Σας διαβιβάζουμε σε συνημμένο αρχείο το με αρ. πρωτ. Δ2β/Γ.Π.οικ.90189/20-12-2019 (ΑΔΑ: Ψ1ΙΥ465ΦΥΟ-3ΜΡ) έγγραφο του Τμήματος Γ΄- Υγιεινής & Υγειονομικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Γνωστοποίηση έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης Οικονομικών, Προστασίας του Πολίτη, Υγείας και Εσωτερικών με θέμα ΄Καθορισμός των οργάνων, της διαδικασίας ελέγχου πιστοποίησης των παραβάσεων και επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων, καθώς και των κριτηρίων προσδιορισμού του ύψους του προστίμου, της διαδικασίας είσπραξης των προστίμων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή του Νόμου 3868/2010 (ΦΕΚ 129 Α΄/03.08.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.΄ και διευκρινίσεις για την εφαρμογή της», για ενημέρωσή σας.

Download (PDF, 185KB)

 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΦΕΚ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ Γ ΓΕΛ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019_2020

Σας γνωστοποιούμε ότι:
Στο ΦΕΚ Β΄ 4902/31-12-2019 δημοσιεύτηκαν:
η με αρ. πρωτ. 203503/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
των
Αρχαίων Ελληνικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και
η με αρ. πρωτ. 203539/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Βιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4903/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203524/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Κοινωνιολογίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4904/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203584/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των
Μαθηματικών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4906/31-12-2019 δημοσιεύτηκαν:
η με αρ. πρωτ. 203517/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Οικονομίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου και

η με αρ. πρωτ. 203535/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος
της
Ιστορίας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4910/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203518/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Φυσικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4911/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203549/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας της Γ΄
τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4912/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203488/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Χημείας της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Στο ΦΕΚ Β΄ 4913/31-12-2019 δημοσιεύτηκε η με αρ. πρωτ. 203565/Δ2/23-12-2019 Υ.Α. με
θέμα: Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της
Πληροφορικής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου
Επισυνάπτονται τα ανωτέρω
ΦΕΚ.

Download (PDF, 188KB)

Download (PDF, 158KB)

Download (PDF, 255KB)

Download (PDF, 311KB)

Download (PDF, 234KB)

Download (PDF, 285KB)

Download (PDF, 247KB)

Download (PDF, 242KB)