ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σας ενημερώνουμε ότι για το διάστημα 21-28 Ιουνίου 2019 το Σχολείο θα εξυπηρετεί μαθητές/τριες, γονείς και κηδεμόνες από τις 9.00 – 13.00.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ / ΤΡΙΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ / ΑΠΟΛΥΣΗ ΤΟΥΣ

Η Διεύθυνση, ο Σύλλογος Διδασκόντων/ουσών και το προσωπικό του 5ου Γενικού Λυκείου Ηρακλείου συγχαίρουμε όλους/ες τους/τις μαθητές/τριες του Σχολείου μας που προήχθησαν ή απολύθηκαν κατά το τρέχον σχολικό έτος.

Ιδιαιτέρως συγχαίρουμε τους/τις αριστεύσαντες/ασες μαθητές/τριες.

Τηρώντας τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε. (GDPR, 25/05/2018), δεν θα δώσουμε στη δημοσιότητα προσωπικά στοιχεία των μαθητών/τριών μας.