Εβδομαδιαιο ωρολογιο προγραμμα

Το παρόν εβδομαδιαίο πρόγραμμα, θα ισχύσει από την Τρίτη 9/10/2018 και μέχρι την κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων του σχολείου μας.

Download (PDF, 921KB)