ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ

Αγαπητοί γονείς, κηδεμόνες, μαθητές και μαθήτριες, από αύριο Τετάρτη 12/09/2018 ξεκινάμε τα μαθήματα μας αρχικά με 4ωρο πρόγραμμα και ευελπιστούμε από την προσεχή εβδομάδα με πλήρες πρόγραμμα μαθημάτων ανάλογα με την κάλυψη των αναγκών του σχολείου μας σε εκπαιδευτικούς.

Μαζί με τα δικαιώματα σας αρχίζουν και οι υποχρεώσεις σας στα πλαίσια της σχολικής ζωής.

Σας υπενθυμίζουμε ότι ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ εντός του σχολικού χώρου η ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ και το ΚΑΠΝΙΣΜΑ!

Για την πλήρη ενημέρωση σας μπορείτε να διαβάσετε τον κανονισμό του σχολείου μας στην αντίστοιχη διεύθυνση:

Κανονισμός Σχολείου

ΧΡΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Για την εύρυθμη λειτουργία των σχολείων σχετικά με τη χρήση κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών συσκευών από μαθητές και εκπαιδευτικούς στο χώρο του σχολείου και λαμβάνοντας υπόψη το ΠΔ 28/15 (34Α΄) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε
δημόσια έγγραφα και στοιχεία», το ν. 2472/1997 (50Α΄) «Περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» καθώς και την με αριθμ. πρωτ. 14/21-04-2016 Πράξη του Δ.Σ του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ορίζουμε τα εξής:

1. Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

Διαβάστε περισσότερα εδώ:

Download (PDF, 271KB)

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Σας διαβιβάζουμε το μήνυμα του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Κ. Γαβρόγλου για την έναρξη της σχολικής χρονιάς

Download (PDF, 390KB)