ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εγκεκριμένο ενημερωτικό υλικό (από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας).

Δείτε και κατεβάστε υλικό από τον ακόλουθο ιστότοπο:

https://www.civilprotection.gr/el/disasters

 

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Παρακαλούνται οι μαθητές και μαθήτριες ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΤΑΞΕΩΝ που έχουν υποβάλει αίτηση ηλεκτρονικής εγγραφής, έχουν τοποθετηθεί στο Σχολείο μας και δεν την έχουν ολοκληρώσει να το πράξουν έως και τις 10/9, 9.00 – 13.00.

Υπενθυμίζουμε ότι οφείλαν για τον σκοπό αυτό, οι ίδιοι/ες -εφόσον είναι ενήλικοι/ες- ή οι κηδεμόνες που έχουν υποβάλει την αίτηση ηλεκτρονικά να προσέρχονται στη Γραμματεία του Σχολείου, προσκομίζοντας αντίγραφο της αίτησης ηλεκτρονικής εγγραφής και της αστυνομικής ταυτότητας / πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης του μαθητή/μαθήτριας.