Εκλογές για 5μελή συμβούλια τάξης και για το 15μελές μαθητικό συμβούλιο

Την Τετάρτη 4/10, την τελευταία ώρα κάθε τμήματος (σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα), συνελεύσεις τμημάτων και εκλογές για 5μελή συμβούλια τάξης και αντιπροσώπων για την εφορευτική επιτροπή των εκλογών για το 15μελές μαθητικό συμβούλιο.

Την Παρασκευή 6/10, τις τρεις τελευταίες ώρες εκλογές για το 15μελές μαθητικό συμβούλιο.