132926_2021 γνωστοποίηση ΦΕΚ για τρόπο εξέτασης πανελλαδικές

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 132926/2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με Θέμα «γνωστοποίηση ΦΕΚ για τρόπο εξέτασης πανελλαδικές».
Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε διευκρίνιση, δεν θα πρέπει να απαντήσετε στο παρόν ηλεκτρονικό μήνυμα αλλά να χρησιμοποιήσετε τα στοιχεία που αναγράφονται
στις «Πληροφορίες» του εγγράφου.

Σας ευχαριστούμε πολύ.
ΦΕΚ 4677 β 2021 Τροπος εξετασης μαθηματων πανελλαδικά